Skärmtid och ADHD

Att spendera mycket tid framför skärmar kan påverka våra hjärnor på olika sätt. Denna påverkan kan vara ännu starkare hos personer med ADHD. 

Är för mycket skärmtid dåligt vid ADHD?


För personer med ADHD kan användningen av digitala skärmar skapa distraktioner och svårigheter att upprätthålla fokus på uppgifter som kräver långvarig uppmärksamhet. Å andra sidan kan digitala verktyg och appar som är utformade för att förbättra koncentration och kognitiva färdigheter ge oss nya sätt att hantera symptomen. Det enkla svaret är ja, om tiden du tillbringar framför skärmar påverkar dig negativt. Nedan har jag samlat information från den lilla forskning som finns kring hur skärmtid påverkar vid ADHD. 


Uppmärksamhet och koncentration

Att titta på skärmar mycket kan göra det svårare för hjärnan att hålla sig fokuserad, speciellt för någon med ADHD. Det kan leda till problem med att byta mellan olika uppgifter eller att hålla koncentrationen uppe en längre tid på grund av alla intryck från skärmen.


Sömnproblem

Ljuset från skärmar kan störa vår sömncykel och göra det svårare att somna. För personer med ADHD kan dålig sömn göra symptomen värre, som att vara impulsiv eller ha svårt att koncentrera sig.


Beroende av skärmar

VI med ADHD kan ofta söka efter saker som ger snabb belöning eller nöje. Skärmar kan öka detta beteende eftersom digitala medier, som sociala medier eller spel, ofta ger snabb feedback och direkta belöningar. Detta kan leda till ett överdrivet användade av dessa plattformar för positiv förstärkning och i slutändan göra oss beroende.


Forskning visar att personer med ADHD, kan ha större risk för att utveckla olika typer av beroenden exempelvis spelberoende på internet.  Enkelt uttryckt, människor med ADHD kan ha svårare att motstå sådana beroenden jämfört med de utan ADHD.


1.  En studie fann att ungdomar som var beroende av internet ofta också hade högre nivåer av ADHD-symtom, depression, social ångest och aggressivt beteende. Bland pojkar kopplades högre nivåer av ADHD-symtom, depression och aggressivitet till internetberoende. För flickor var det ADHD och depression som främst kopplades till detta beroende.


2.  En annan studie visade att vuxna med ADHD som hade problem med internetberoende ofta var mer impulsiva, kände sig ensamma, och hade svårigheter med att kontrollera sitt beteende jämfört med de utan ADHD.


Sociala färdigheter

Om man spenderar för mycket tid framför skärmar kan det minska den tid man har för verkliga möten, ansikte mot ansikte, vilket är viktigt för att utveckla sociala färdigheter. För någon med ADHD, som kanske redan har det svårt i sociala situationer, kan skärmar försvåra ytterligare.


Överstimulering

Ständiga intryck från skärmar kan göra att hjärnan blir överstimulerad, vilket kan vara särskilt svårt för personer med ADHD. Detta kan öka stress och göra det svårt att koppla av och återhämta sig.Vad säger forskningen?

Forskning visar att för mycket tid framför skärmar kan ha negativa effekter på barn och ungdomar, även de som har ADHD. Här är några viktiga punkter från olika studier:


1. Skärmtid kan bidra till beteenden som är kopplade till ADHD. Detta inkluderar att påverka sömnen negativt, bidra till ökad tid barn tillbringar framför skärmar och exponera dem för innehåll som är våldsamt eller snabbt och som kan stimulera belöningssystemet i hjärnan.


2. Små barn som spenderar mer än två timmar om dagen framför skärmen visade sig ha mer uppmärksamhetsproblem än de som hade mindre än 30 minuters skärmtid per dag.


3. En studie visade att daglig skärmtid är en riskfaktor för problem med uppmärksamhet och impulsivitet bland yngre barn i Kina.


4. Barn i förskoleåldern med ADHD spenderar ofta mer tid framför skärmar än vad som rekommenderas, och denna skärmtid korrelerar med hur allvarliga deras ADHD-symptom är samt hur stressade deras föräldrar känner sig.


5. Forskning tyder på att hög skärmtid under tonåren kan kopplas till ADHD-symptom även vid 22 års ålder, vilket visar på  att skärmtidens effekter kan vara långsiktiga.


Slutsatsen är att det finns ett tydligt samband mellan skärmtid och en ökad risk för ADHD-relaterade beteenden. Det är därför viktigt för föräldrar och vårdnadshavare att hålla koll på och begränsa skärmtiden, särskilt innan barnen ska sova, för att minska riskerna för negativ påverkan av skärmar.Vill du läsa forskningen själv?

Om du klickar på knappen kommer du till en sida där jag samlat alla källor till informationen på hemsidan.