Klimakteriet

En kvinna kan under sitt liv uppleva olika normala hormonella förändringar från och med före tonåren fram till klimakteriet. 

Under förklimakteriet och klimakteriet minskar östrogen- och progesteronnivåerna och ADHD-symptomen kan bli svårare att hantera.

 

Förklimateriet pågår under åren fram till klimakteriet. Förklimakteriet kan ta några månader eller 10 år, men den genomsnittliga tiden är 4 år. Under denna period minskar östrogennivåerna och äggstockarna slutar släppa ägg.  


Minskningen av östrogener, som fram till dess påverkat frisättningen av signalsubstanserna serotonin och dopamin, medverkar till olika förändringar i hjärnans biokemi.


Dopaminbrist påverkar ADHD-symtomen negativt, medan serotoninbrist kan leda till depression. Med tanke på att dopamin är en stor påverkansfaktor för ADHD kan denna ytterligare förändring leda till ännu större svårigheter med fokusering och koncentration.


Eftersom kvinnor efter klimakteriet löper högre risk för benskörhet och hjärtproblem, måste de också möta de potentiellt förändrade förhållanderna i hjärnan, som kan göra lösningen av problemet mer svårt.


Det anses mer möjligt för kvinnor i förklimakteriet som också lider av ADHD, att vara mer sårbar för humörstörningar i klimakteriet.


Sammanfattning


  • ADHD-symptomen kan förvärras under förklimakteriet och klimakteriet.


  • Eftersom östrogenet minskar (som påverkar frisättningen av seratonin och dopamin) kan detta försvåra ADHD-symptomen.


  • Kvinnor med ADHD kan drabbs av depression relaterad till de hormonella förändringarna under klimakteriet.


  • Det verkar även finnas en tendens att drabbas av humörsvängningar.