Menscykeln

Din hjärna påverkas av menscykeln på grund av att hormonnivåerna ändras i kroppen. Hormonerna påverkar dina exekutiva funktioner. Det gör att ADHD-symtomen kan förändras. Tyvärr, till det värre.

Kvinnor med ADHD har oftare svår PMS och PMDS. Vi kvinnor påverkas av ADHD och symptomen genom hela livet.


Det finns inte mycket forskning kring kvinnor med ADHD och menscykeln men vi behöver förmodligen en högre dos av medicin för att effekten minskar när hormonerna förändras under den senare delen av cykeln.


Det är viktigt att du berättar för din Gynekolog att du har ADHD, om du har ett hormon-baserat preventivmedel, för vissa preventivmedel kan förvärra din diagnos.

Sammanfattning


 • Kvinnor med ADHD har oftare svår PMS och PMDS, än kvinnor utan diagnosen.


 • Kvinnor med ADHD kan behöva en högre dos medicin under de två sista veckorna av menscykeln.


 • Vissa hormon-baserade preventivmedel kan förrvärra symptomen.


 • MEN rätt horomon-baserat preventivmedel kan hjälpa för att minska ADHD-symptom, PMS och PMDS.

Vecka 1. Follikulärfasen


Fasen börjar på din första mensdag och pågår fram till ägglossningen.


Hur påverkas jag?


 • Eventuellt migrän
 • Större sexlust
 • Svullna bröst


Hur påverkas min ADHD-diagnos?


De första två veckorna av din menscykel ökar östrogennivån och dina ADHD-symptom kan upplevas lättare än de kommande två veckorna i cykeln.Vecka 2. Ägglossning


Ägglossning infaller kring ca dag 14 i en menscykel på 28 dagar.


Hur påverkas jag?


 • Ökad kroppstemperatur


Hur påverkas min ADHD-diagnos? 


Under den tredje och fjärde veckan (kallad lutealfasen) minskar progesteron de positiva effekterna av östrogener på hjärnan, vilket förmodligen minskar ADHD-medicinens effektivitet.


Detta gör att dina ADHD-symtom kan upplevas värre.Vecka 3. Lutealfas


Startar när ägget har släppts under ägglossningen, ungefär14 dagar innan din menstruation börjar.


Hur påverkar detta mig?


PMS (premenstruellt syndrom)

Om du är bland 80 procent av de kvinnor som lider av någon form av PMS är detta den fas då du troligen kommer att drabbas av det.

Hormonell akne

Hormonell akne är kan förvärras under den luteala fasen, återigen på grund av brist på progesteron.


Hur påverkas min ADHD-diagnos?


Det finns forskning som pekar på att ADHD-kvinnor uppvisar allvarligare premenstruella symtom än kvinnor utan ADHD.


Den sista veckan innan mens kan du uppleva att dina ADHD-symtom är som värst.

Personligen så upplever jag en stor trötthet och att jag har väldigt svårt att fokusera.Vecka 4. Menstruation


Den första dagen av din menstruation kallas dag 1 i din cykel, och detta är också den första dagen i din follikulära fas (se fas 1 ovan).


Vad kan jag göra?


 • Skaffa en app/bok och börja anteckna dina symptom.


 • Detta ger dig en överblick för hur du mår under månaden.


 • Kontakta din gynekolog och berätta om din diagnos samt om dina problem relaterade till menscykeln.