Exekutiva funktioner

För att kontrollera sig själv har vi något som kallas för exekutiva funktioner. Det är en kontrollfunktion av våra handlingar, av oss själva. Det är de sakerna vi ägnar oss åt när vi tänker på framtiden, hur vi ska ta oss dit och vad vi ska göra för att förbättra den.

(Denna modell gjordes av Dr. Brown)


Hjärnan har olika jobb som hjälper oss att göra saker varje dag. Hos barn fungerar dessa jobb också, fast inte lika bra som hos vuxna. De blir bättre med tiden när man växer upp, från barn till tonåring och in i vuxenlivet. Ibland kan alla ha svårt med dessa jobb, men för personer med ADHD är det svårare när de blir äldre och jobben utvecklas mer. Människor med ADHD kan ha det svårt på många områden i livet, men ibland märks inte deras ADHD så mycket när de är intresserade av något speciellt. Det här betyder att det kan verka som om de väljer när de vill göra saker, men det handlar egentligen inte om det. De har bara olika sätt som deras hjärna jobbar på, på grund av hur kemin fungerar där inne.

Aktivering:


Att organisera, hantera tid, starta och prioritera uppgifter.


För personer med ADHD är det vanligt att skjuta upp saker, även viktiga uppgifter, tills det blir akut. Det kan vara svårt att komma igång med uppgifter.


Fokus:


Att hålla fokus, byta mellan uppgifter.


För vissa med ADHD är det som att lyssna på radion i bilen: ibland blir signalen svag eller försvinner helt. Det är inte bara yttre distraktioner som påverkar utan även tankarna i huvudet. Att läsa kan vara svårt eftersom man måste läsa om och om igen för att förstå och minnas.


Prestation och arbetsförmåga:


Att reglera prestation, hantera arbetsbelastning.


Personer med ADHD kan klara korta projekt men har svårt med långvariga uppgifter. De har också problem med att hålla tidslinjer och kan ha sömnproblem på grund av tankar som inte slutar.


Känslor:


Att hantera och reglera känslor.


Även om dagens diagnoskriterier inte tar upp känslomässiga svårigheter, beskriver många med ADHD problem med att hantera frustration, ilska, oro och andra känslor. Dessa känslor kan ta över deras tankar, vilket gör det svårt att fokusera.


Minne:


Använda minne och komma ihåg tidigare händelser.


Personer med ADHD kan ha bra minne för det som hände för länge sedan men kan ha problem med korttidsminnet. Det kan vara svårt att komma ihåg vardagliga saker eller att hålla flera tankar i huvudet samtidigt.Handling:


Att övervaka och reglera beteende.


Många med ADHD, även de utan hyperaktivitet, kan ha problem med impulskontroll och snabba slutsatser. De kan också ha svårt att läsa sociala situationer och anpassa sitt beteende därefter, vilket leder till missförstånd eller olämpliga reaktioner. Att kontrollera sin egen hastighet i olika aktiviteter kan också vara svårt.