Råd till anhöriga

Har du en anhörig med ADHD? Vill du vet vad som kan hjälpa och stötta?

Läs vidare!

Prata och ställ frågor till din anhöriga!


Vad kan jag stötta dig med? Vad är svårt för dig?

T.ex. kan det ibland vara svårt för mig att vika tvätt, då är det väldigt skönt om någon annan gör det!


Om din anhöriga har en dålig dag med lite energi


Då behövs vila och återhämtning. Ge då inte mer uppgifter till din anhöriga. Energin är ett ständigt problem vid ADHD och efter några dagar med hög energi kommer ofta en låg-energidag. 


Onödiga råd


Råd som du kan ge till en normalfungerande person hjälper inte som t.e.x. "det är bara att göra det, tänk inte", "se till att du följer din planering så blir det inte så stressigt på slutet".


Fråga istället vad personen själv tror kan hjälpa och spinn vidare på det. Eller fråga: finns det någonting som jag kan göra som kan stötta dig?


Hjälp med det som kan ses som väldigt enkelt för dig, men svårt för personen med ADHD. 


Detta kan vara så enkelt som att plocka ut diskmaskinen eller påminna om en tvättid.

Var sak har sin plats


Om en sak/ett verktyg har en plats där det alltid ligger, se till att du alltid lägger tillbaka saken där.


Om din anhöriga har en rutin som funkar


Se till att inte störa! Ett exempel: din anhöriga gör först frukost och sedan går in på toa för att fixa sig. Om toan är upptagen, störs hela rutinen. Vårt arbetsminne är nedsatt och när vi väl har fått in en rutin, blir den väldigt viktig för att få dagen att funka.


Tyvärr har vi även lätt att komma ur de rutiner vi har


Märker du att din anhöriga gör det, försök att underlätta genom att t.ex. köpa den vanliga frukosten eller annan stöttning.


För att underlätta är det bra om man har en gemensam månadskalender


Ha den på väggen där man ser den varje dag. Hjälp till genom att se till att allt blir nedskrivet där.


Prata inte med din anhöriga från ett annat rum


Eller när (det är tillfälliga störande ljud omkring ) till exempel kranen och  fläkten. Det är svårt att lyssna från början (speciellt om man gör nåt annat) så ett extra ljud gör att informationen inte går fram alls.


Störiga ljud som bryter koncentrationen


En sak som hjälper väldigt mycket är om du ser till att din mobil är på ljudlöst. Speciellt när din anhöriga försöker koncentrera sig på t.ex. läsning eller något annat. Små ljud bryter koncentrationen. Det kan vara väldigt svårt att hitta tillbaka när man väl blivit avbruten.


Trötthet på kvällen


En aktivitet (t.ex jobb) är krävande och kan ta det mesta av energin, så ha förståelse för trötthet på kvällen.


Hemorganisation


Ett ororganiserat hem är väldigt störande för våra hjärnor. Stötta din anhörgia genom att hålla det organiserat!


Vila, sömn och återhämtning


Vi behöver ofta sova och vila mer än normalt. För att hjälpa till kan du boka in med dina anhöriga t.ex. en promenad i naturen eller något annat som hjälper till med återhämtningen.


Intryckskänsliga


Vi blir lätt stressade bl.a. eftersom våra hjärnor tar in mer intryck (ljud, ljus, synintryck) än vad en normal persons hjärna gör. Här kan du stötta genom att påminna att ta på hörlurar, keps, solglasögon eller öronproppar.


Vårt intresse är vår drivkraft!


Även om vi har vissa svårigheter har vi mycket kraft och energi när något fångar vårt intresse. Ta till vara på detta!Tips på hemsidor för anhöriga

Här nedan kan du ladda ner dokumentet med mina råd