Inför första läkarbesöket

Du har bokat möte med läkaren som ska avgöra om du ska få en remiss till psykiatrin. Vad behöver du tänka på?


Läkare på vårdcentraler har ingen specialisering inom psykiatri, vilket är helt normalt. MEN detta kan också innebära att de inte har kunskap om hur ADHD uttrycker sig hos kvinnor.

Jag skapade den här sidan på grund av okunskapen kring kvinnor med ADHD. Forskningen stöder även min och flera andra kvinnors upplevelser. Vi hittas inte och det är inte för att vi är dåliga på att söka hjälp. Det är tyvärr ett resultat av att vara kvinna med en hormoncykel och att våra symptom tolkas som något annat. Flera kvinnor har fått höra att :

"Du kan inte ha ADHD, du har ju gått på Universitet." 


"Du kan inte ha ADHD, om du jobbar heltid."

Detta är högst felaktiga uppfattningar som visar på den stora okunskap som råder om kvinnor med ADHD. Vad kan du då göra? Det enklaste sättet är att förbereda sig, vilket du inte borde behöva, men för din hälsas och framtids skull rekommenderar jag detta.


För att underlätta för dig, för jag vet personligen hur mycket energi detta kan ta, har jag skapat ett dokument som du kan ta med dig, som stöttning vid läkarbesöket.


Jag vill inte skrämma bort dig från ett möte med läkaren utan endast ge dig bästa möjliga förutsättningar att få hjälp.


Tänk på att om du söker hjälp och har en pågående depression måste den behandlas först innan en ADHD-utredning kan bli aktuell. Detta är för att symptomen vid en depression kan likna ADHD-symptom.

TIPS!


Upplever du problem du inte kan uttrycka vad du vill i mötet med vården?


Ta med en anhörig/vän som kan stötta och vid behov föra din talan!

Här finns ett dokument som du kan fylla i och ta med till ditt första läkarmöte.

Vanliga känslor inför mötet med vården


Grattis! Du har fått ett möte med en läkare som kan ge dig en remiss till psykiatrin. Du känner dig lättad men också nervös. Sen kommer tankarna: 


"Tänk om jag hittar på alla mina symptom? Jag kanske inte alls har ADHD. Jag kanske bara hittar på allt?


Jag kanske bara vill ha uppmärksamhet? Vem är jag att gå och söka hjälp? Jag överdriver nog hur tufft jag har det."


Det är väldigt vanligt att ifrågasätta sig själv och det kanske inte är så konstigt. Är det inte så att du har blivit ifrågasatt och motsagd hela ditt liv? Av familj, vänner, kollegor och läkare?


  • Men varför kan du inte bara göra det?
  • Du är bara lat och har dåliga vanor.
  • Alla har det så. (Du är inte speciell.)
  • Du behöver bara se till att träna tre gånger i veckan, sen blir det bättre!


Förmodligen har du sökt hjälp innan för andra problem (samsjuklighet) som kanske depression, ångest och utmattning. Och du kan ha fått hjälp med de här problemen men fortfarande är det något som inte funkar.


Sjukvården har alltså svikit dig, inte sett dig, inte hittat dig. 


Därför är det väldigt rimligt att de här känslorna kommer. Du har blivit tillsagd hela ditt liv att du är "normal", att du funkar som alla andra och då även i förlängningen ska klara av allt som andra kan. Du har fått krav och förväntningar på dig som du inte kan leva upp till, och vad leder det till? Jo, att du misslyckas, IGEN och IGEN. 


Det jag vill förmedla med den här texten är att:


NEJ, du är inte misslyckad och JA du förtjänar att få hjälp. 


Din hjärna passar inte in i den här världen vi skapat och det är inte ditt fel och det gör inte dig till ett misslyckande. De normer, sociala konstruktioner, du inte klara av att hålla, är just det: socialt uppbyggda idéer och förväntningar om hur vi ska bete oss. Normer är inte till för oss med ADHD. Vi är inte byggda till att passa in i en ruta. Vi är mer än rutan. Undrar du över hur en utredning kan gå till?


Här beskriver jag steg för steg vad du kan förvänta dig av utredningen.

Har du fått höra liknande kommentarer som du vill dela med dig av?


Kontakta mig!