TidsuppfattningHur är din inre klocka? Har du koll på när det har gått fem minuter, en timma, tre timmar?


För mig kan fem minuter upplevas som en timma och tvärtom. Min inre klocka verkar existera i en helt annan verklighet, när jag jämför med vänner och familj. Den är helt enkelt lite osynkad.


Tidsuppfattning är din inre upplevelse av tidens gång och förmågan att ordna ditt liv efter din inre kognitiva klocka.


För att ta reda på hur en person uppfattar tiden har forskare låtit personer utföra en uppgift, för att sedan berätta hur lång tid den tog. Det visade sig en skillnad mellan en person utan ADHD och en med, när det gäller förmågan att uppfatta tid, även när forskare har jämfört med andra diagnoser.De olika delarna av tidsuppfattningen


Tidsuppskattning - hur lång tid som har gått och hur lång tid saker tar


Ett av de största problemen i samband med tidsuppfattning är tidsuppskattning. Om du har svårigheter med tidsuppskattning kan det vara svårt att avgöra hur lång tid som har gått,  eller hur lång tid som krävs för att utföra en specifik uppgift.


Detta gör att du med ADHD kan prestera sämre när du studerar.


Det är viktigt att komma igång att det inte finns något samband mellan sämre prestation i skolan och lägre IQ (Intelligenskvot). Detta beror förmodligen på skillnaden i tidsuppfattningen jämfört med en person utan diagnos.Tidsövervakning  - uppfattningen av hur tidens gång, just nu


Tidsövervakning är en annan viktig del av tidsuppfattningen som ofta inte fungerar som "normala"  jämfört med personer med ADHD. Ett exempel på detta är det klassiska med att jobba väldigt aktivt när det närmar sig en deadline. 


Människor med ADHD verkar ha en snabbare "inre klocka" och när vi gör en uppgift kan vi därför fatta impulsiva beslut och göra slarvfel.Prospektivt minne - hur lång tid tar det som jag ska göra?


Prospektivt minneär förmågan att komma ihåg, planera och avsätta tid för aktiviteter som ska utföras i framtiden (t.ex. föräldrar som behöver hämta ett barn från förskolan).


Om en person med ADHD ska utföra en uppgift som de redan gjort, på samma tid, så lyckats de oftast inte med detta. Detta beror inte på någon intellektuell funktionsnedsättning eller problem med arbetsminnet.
Bearbetningshastighet - förmågan att ta till sig information och utföra uppgifter


Bearbetningshastigheten en annan del som påverkar tidsuppfattningen om du har ADHD (framförallt om du har ADHD-I).


Det innebär att det kan ta längre tid för att uppskatta och slutföra enkla uppgifter.

 

Om du har ADHD (med främst impulsiva symptom) är det ofta behovet av stimulans, att uppgiften är tråkig, som är problemet snarare än bearbetningshastigheten.Vad kan jag göra åt min dåliga tidsuppfattning?


  • Ta tid på hur lång tid det tar att t.ex. göra iordning sig på morgonen, städa, åka till jobbet osv. Skriv ner i en lista. Detta gör det mycket lättare att planera dagen!


  •  Fråga någon som har tidsuppfattning hur lång tid uppgifter/ ärenden tar.


  • Ha alltid på dig en armbandsklocka med timer och alarm.
Forskning kring tidsuppfattning vid ADHDForskare har ännu inte hittat någon enskild del i hjärnan som skulle ansvara för tidsuppfattning. Det verkar mer vara som om att denna funktion är spridd i den centrala nervsystemet och handlar om kommunikationen med hjärnan.


Det finns belägg för att skilja problematik med tidsuppfattning från problem kopplade till arbetsminnet. Även impulsivitet, som är ett huvudsymptom i ADHD-diagnosen, kan ha ett samband med frågor kopplade till tidsuppfattning. Nyligen så trodde forskare att skillnader i tidsuppfattning berodde på impulsivitet, snarare än bearbetningshastighet.


En studie från tidningen Experimental and Clinical Psychopharmacology visar att ADHD-medicin ökar den kognitiva funktionen när det gäller impulsivitet och arbetsminne hos barn. Dock syns ingen skillnad i tidsuppfattning vid medicinering vilket kan tyda på att just tidsuppfattningen inte påverkas av medicin.


En annan studie visar att även om en person har en högre grad av ADHD-symptom behöver detta inte betyda att de har större svårigheter, än en person med mildare symptom, när det gäller tidsuppfattning.