Grundläggande information om ADHD

Adhd brukar kallas en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Vissa har valt att benämna Adhd som en funktionsvariation - ett varierade sätt att fungera.


Adhd är något du har, inte är. 


Symtomen nedan ska enligt sjukvården gälla för alla men faktum är att de utgår från forskning på män.

Hur påverkar ADHD?


ADHD gör att ditt arbetsminne är nedsatt och påverkar koncentration, emotionell reglering (förmåga att kontrollera och hantera känslor) och även förmåga att styra din aktivitetsnivå. 

Vad betyder ADHD?


ADHD är taget från engelskans Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).


På svenska säger man istället uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörning men vi använder oss av det engelska begreppet eftersom det är enklare.

Huvudproblemen


Om du har ADHD kan du uppleva problem som att:


 • Hålla fokus (uppmärksamhetsproblem)
 • Hyperaktivitet
 • Rastlöshet
 • Impulsivitet


Det är väldigt individuellt hur en person påverkas. Precis som ingen "normal" människa är den andra lik, så är det även för oss med ADHD.

Varför får man ADHD?


Forskning har visat att orsaken till du får ADHD är till 80% beroende på genetik, alltså arv.


Detta innebär det är vanligt att du får diagnosen från en förälder. Men du kan även ha en förälder som inte har ADHD utan endast bär på anlaget. 

Symptom

 • Du har många tankar och idéer i huvudet på samma gång.


 • Du har svårt att komma igång med uppgifter, och svårt att avsluta dem.


 • Du har svårt att följa långa instruktioner.


 • Du kan ha svårt att hålla ordning omkring dig.


 • Du kan ha svårt att passa tider.


 • Du glömmer eller tappar ofta bort saker.


 • Det är vanligt att du skjuter upp det du ska göra tills det blir försent.


De tre olika varianterna

Diagnosen adhd innefattas av tre olika typer:


 • Adhd kombinerad form. Hyperaktivitet/impulsivitet och uppmärksamhetsproblem.


 • Adhd huvudsakligen uppmärksamhetssvårigheter.


 • Adhd huvudsakligen hyperaktivitet/impulsivitet.


Exekutiva funktioner


Dina handlingar styrs av de exekutiva funktionerna i din hjärna. Om du har ADHD har du brister i de exekutiva funktionerna. För att få större förtståelse om hur du fungerar behöver du lära dig om hur dina hjärna arbetar.


Läs vidare här.

Tidsuppfattning


Att hantera tid är en större del av ADHD än vad forskare först trott. Läs om vad forskningen säger om tidsuppfattning och ADHD-hjärnan.


Läs vidare här.

Har jag ADHD?


Misstänker du att du har ADHD? Då kan det vara bra att reflektera över de frågor som finns i det här avsnittet.


Läs vidare här.

Vägen till en diagnos


Hur får jag en utredning? Och hur går det till? Här tar jag upp de olika stegen samt ger lite tips och tankar.


Läs vidare här.
Samsjuklighet


En diagnos kommer sällan ensam. Det kallas för samsjuklighet.


Läs vidare här.