Kvinnor med ADHD


Har du undrat varför du inte kan hantera livet som alla andra verkar göra? Har du ofta ångest? Får du återkommande depressioner?


Då kan det vara så att du är en typsik ADHD-kvinna. På grund av ointresse och okunskap får vi inte vår diagnos, trots att vi söker hjälp.

Kunskapsbristen gör att vi inte identifieras

I forskarvärlden har intresset för kvinnor med adhd genom tiderna har varit lågt, även om det idag är bättre.


När en flicka söker hjälp för utvecklingsrelaterade, beteendemässiga, inlärningsmässiga eller emotionella problem är det vanligt att hon har ADHD.


Det finns en rad negativa följer av att inte ha fått sin diagnos som påverkar skolan, relationer, din mentala och fysiska hälsa men även ditt yrkesliv och din ekonomi.


Det finns som sagt, inte mycket forskning om kvinnor och flickor med ADHD. Vi har till och med blivit uteslutna ur vissa forskningsprojekt. Konsekvenserna av detta är en stor kunskapsbrist om flickor och kvinnors ADHD-symptom, samsjuklighet (dvs. andra diagnoser som t.ex. depression), funktionsnedsättning och prognos.


Detta gör att vi inte identifieras. Vi får inte vår diagnos. Den forskning som finns, visar att våra symptom skiljer sig från männens.


Symptom på ADHD för kvinnor


Vad har vi kvinnor för symptom på ADHD? Faktum är att våra symptom skiljer sig från männens, vilka diagnos-manualen utgår från. 


Lär dig mer

Hormonernas påverkan på din ADHD


Hormoner påverkar vår hjärna genom hela livet. För en kvinna med ADHD påverkas också funktionsförmågan vid hormonella förändringar. Vill du veta hur menscykeln, en graviditet och klimakteriet kan påverkas? Klicka på länken!


Lär dig mer

Samsjuklighet


Har jag ADHD? Eller kanske nåt mer? Ofta kommer inte en ADHD-diagnos ensam. Detta innebär att du drabbas av andra psykiska symptom, på grund av din ADHD.


Lär dig mer