Känsloreglering

Om du har ADHD kan du ha väldigt starka känslor. Du kanske blir lätt irriterad, ledsen och arg men även glad och entusiastisk. Alla dessa känslosvängar kan ställa till det i dina relationer.


Men hur kan du bli bättre på att hantera dina känslor?

Sätt ord på dina känslorVikten av att sätta ord på en känsla har visats genom forskning. De personer som fick beskriva sina känslor upplevde mindre stryka i känslorna än dom som som inte fick uttrycka sina känslor.

Ju fler ord och begrepp vi kan använda oss av för att förklara för oss själva vad som sker inuti oss, desto bättre kan vi därför förstå och reglera de handlingsimpulser och beteenden som olika känslor ofta leder till.

Sahlin & Malmqvist, 2018.


En känsla är ofta inte en, utan flera.


Du blir inte bara arg utan kanske också besviken och frustrerad.Använd flera uttryck för att beskriva dina känslor.


Detta hjälper din hjärna att lugna ner sig.Gör såhär:

  • Beskriv dina känslor högt för dig själv (eller en partner). 
    • Exempel:  "Nu känner jag mig ledsen, arg och besviken för att..."
  • Om du blir för arg/ledsen/upprörd. Ta en paus! 


  • Det kan vara hjälpsamt att berätta för närstående att du försöker öva dig på att hantera dina känslor bättre.

Öva dig!


Detta är inget som löser sig över en natt.


  • skriv ner dina känslor i en bok


  • öva dig med en vän

Bonustips


Om du har barn kan du öva dig när du hjälper barnen att hantera känsloutbrott, konflikter, medlar eller förklarar.


Exempel...


"Nu ser jag att du blev ledsen för att du ramlade. Gjorde det ont? Du kanske blev lite rädd också? "