Graviditet

De hormonella förändringarna under graviditeten kan påverka ADHD-symptomen.

Många ADHD-symtom under graviditeten minskar på grund av östrogenökningar. Däremot kan kvinnor med ADHD som är gravida även drabbas av samsjuklighet (depression, ångest) och låg självkänsla.


Kvinnor som slutar med medicinen under graviditeten och sen inte fortsätter efter, kan uppleva konflikter i familjen. Men även att det blir svårare att ha roligt tillsammans som familj och kan känna sig mer isolerade från sina närstående. Detta kan bero på ökade humörsvägningar och att man helt enkelt inte fungerar lika bra, som med sin medicin. 


Sammanfattning


  • ADHD-symptomen kan minska under gravideten.


  • Men kvinnor med ADHD kan även få ångest och depression.


  • Kvinnor som gjort uppehåll med medicinen under en graviditet kan gynnas av att börja med den igen efter förlossningen.


Efter förlossningen

Kvinnor med ADHD kan få en försämring av sina symtom efter förlossningen. Vi kan även drabbas av förlossningsdepression.


De nya livet som mamma kan gör att tidigare rutiner och strategier inte längre funkar.


Om kvinnan har valt att sluta med sina mediciner kan ADHD-symtomen komma tillbaka. ADHD-symtomen kan döljas av symptom på ångest och depression.


Sammanfattning


  • Kvinnor med ADHD kan drabbas av förlossningsdepression.


  • Det nya livet som mamma gör att de stategier och rutiner du haft innan kanse inte längre fungerar.