Nedladdningsbart material

Här nedan finns olika mallar, dokument och bildstöd som du gratis kan ladda ner.

Identifiera hinder av Kvinnor med ADHD

Mall för egenremiss

Inför första läkarbesöket

Råd till anhöriga

Påminnelse om att ta medicinen

Energibalansering

Välj ut ett mål

Basbehov checklista

Bildstöd för att ha på ytterdörren

Bildstöd för att ha på ytterdörren (utan medicin)

Bildstöd för vuxna

Veckoschema i färg

Veckoschema utan färg