Har jag ADHD?

Här nedan följer några frågor som kan vara bra att reflektera kring:


  • Har du svårt att få ihop ditt liv? Blir det överväldigande att hantera både jobb och hushåll?


  • Har du många upplevda misslyckaden bakom dig?  Dåliga betyg i skolan, oavslutade kurser, många jobb du sagt upp dig från?


  • Har du i perioder drabbats av utmattning, depression och ångest?


  • Känner du att du borde kunna göra bättre men lyckas inte?


  • Har du tidvis bra perioder då allt går bra? Men sen följs den perioden alltid av en dålig?


  • Har du svårt att komma ihåg födelsedagar, möten och inbokade aktiviteter?


  • Får du i omgångar väldigt mycket energi? Och kanske vill börja med något nytt intresse? Men som det sedan inte blir så mycket av...?


  • Har det varit såhär sedan du var liten?

Om du har svarat ja på alla eller nästan alla frågor kan det vara bra att ta kontakt med vården.


Läs vidare här hur du kan göra för att få en utredning.