Samsjuklighet

"En diagnos kommer sällan ensam"


Så var det för mig. Jag har fått diagnosen depression och ångest flera gånger under mitt liv. Förstod inte varför förrän jag fick min ADHD-I diagnos. Faktum är att om du har ADHD har du förmodligen en samsjuklighet: det vill säga fler diagnoser.Vissa av de här diagnoserna kan orsakas av att du inte har fått din ADHD-diagnos.


Jag kan ta mig själv som ett exempel. Efter jag fick min diagnos och rätt behandling har jag har väldigt få perioder av depressions- och ångestsymptom och dessutom försvann det som jag trodde var en ätstörning. Det visade sig att det var obalansen i min hjärna som gjorde att jag aldrig blev mätt. Med rätt medicinering äter jag nu normalt.


Vanlig samsjuklighet hos kvinnor med ADHD är: • Ångest


 • Depression


 • PMS (premenstuellt syndrom)


 • PMDS (premenstruellt dysforsikt syndrom)


 • Sömnsvårigheter


 • Migrän


 • Olika former av ätstörningar


 • Olika former av missbruk


Annan samsjuklighet som kan förekomma är: • Bipolär sjukdom - perioder med mani (extrem upprymdhet) och depressioner


 • Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (tidigare boderline)


 • Autism


 • Tourettes syndrom - reflexmässiga rörelser och vokala ljud


 • Övervikt


 • Epilepsi


 • Allergier, astma och eksem


 • Diabetes


 • Social fobi


 • OCD - tvångssyndrom (från engelskans Obsessive-compulsive disorder)


 • GAD - Generalliserat ångestsyndrom
Tidsuppfattning


Att hantera tid är en större del av ADHD än vad forskare först trott. Läs om vad forskningen säger om tidsuppfattning och ADHD-hjärnan.


Läs vidare här.