Hormonernas påverkan på ADHD

Har du vissa veckor som du ork och lust är helt borta? Förra veckan flöt livet på och du fick det mest gjort, som du behövde göra. Nu orkar du ingenting.


Du kanske helt tappar humöret och är väldigt känslosam och börjar fundera på om du är deprimerad? Eller får ett totalt psykbryt på att du inte hittar dina nycklar?


Detta kan ha ett samband med att hormon-nivåerna ändras i ditt kropp under menscykeln men även under och efter graviditet och klimakteriet.

Dina hormonnivåer förändras över månaden men även under din livstid från puberteten till klimakteriet.

 

När det gäller växande barn tar sjukvården hänsyn till att anpassa dosen. Men hur påverkas ADHD-symtomen när vi börjar bli vuxna och kommer in i puberteten? Även om vi kvinnor upplever en förändring av våra symptom kopplade till pubertet och klimakteriet men kanske främst vår menscykel. Och hur påverkas en eventuell behandling av medicin av våra ADHD-symtom under menscykeln?


Östrogen påverkar hjärnans dopamin celler och är en viktig del i produktionen av dopamin. Svängningarna av hormoner vi har under livet och under vår menscykeln påverkar olika delar av hjärnan: 


  •  beslutstagande 
  •  sociala färdigheter 
  •  känslomässig kontroll 


Detta är även de delar som påverkas vid ADHD.


Vår medicin påverkas av hormoner


Effekten av den medicin vi tar är att hantera vår diagnos påverkas av könshormoner. Det finns studier som pekar på att denna effekt kan vara mer uttalad i den första delen av menscykeln (follikelfasen). Det är då östrogenet stiger och progesteron nivåerna är på en låg nivå. Den senare delen av cykeln gör de stigande prosteronnivivåerna att de positiva effekterna av östrogenet minskar.


Men här har forskarna inte tagit hänsyn till om kvinnorna hade en ADHD-diagnos, så vi vet inte om det ser ut på samma sätt för oss. 


Eftersom det inte finns några studier om hur hormonernas ändrade nivåer påverkar ADHD-symtomen, har det heller inte forskat om vi kanske behöver anpassa vi medicin efter nivåerna. Vissa hormonella preventivmedel kan minska svängningarna men eftersom forskning saknas kring detta är det ingenting som sjukvården kan ta hänsyn till.Menscykeln

Graviditet

Klimakteriet