Hur går en utredning till?

Du har fått din remiss och ett svar på den att du ska få träffa en läkare inom psykiatrin (Psykiatriker). Det är oftast en läkare tillsammans med en psykolog som gör utredningen.


Det är normalt att vara nervös och känna oro inför en utredning. Min upplevelse var väldigt positiv. Jag fick prata om mig själv och mitt liv och testerna du får göra för att ta reda på ditt t.ex. arbetsminne var förvånansvärt roliga. Jag hoppas att även din upplevelse blir positiv!

De olika stegen i en utredning


Intervju med patienten


Det första som händer är att du blir intervjuad om din sjukdoms­historia. Det kan innebära att ni pratar om symptom, hur du fungerar på jobbet, i skolan och hemma. Även medicinska och sociala förhållanden kan diskuteras.


Intervju med anhörig


Efter du har blivit intervjuad kommer en nära anhörig, ofta en förälder, få diskutera och beskriva för läkaren har det varit under din barndom.


Det tas även upp vad som står i din journal och tidigare kontakt med vården.


Kartläggning av din vardag


Ibland görs en kartläggning om hur du funkar i vardagen, t. ex. genom en intervju hemma hos dig.


Psykologisk utredning


För att få en bättre bild av dina förmågor görs olika tester för att bland annat få fram arbetsminne, uppmärksamhets- förmåga och snabbhet.


Medicinsk undersökning


Ibland så görs en medicinsk undersökning för att utesluta att du har något sjukdoms­tillstånd som kan förklara dina symptom.


Diagnostiskt ställningstagande


Efter intervjuerna och testerna sammanställer din läkare och psykolog resultatet. 


Skriftligt utlåtande


Sammanställningen skrivs ner och blir till ett skriftligt utlåtande. Detta dokument innehåller eventuell diagnos, förslag på vad för stöd, behandlingar och anpassningar du kan behöva.


Resultatet förklaras för dig


I det sista steget i utredningen förklaras ditt resultat från utredningen för dig. Du får även information om fortsatt stöd t.ex. medicin.