Varför behöver jag en diagnos?

Enligt min uppfattning handlar det egentligen inte om att få en diagnos på papper utan snarare att få rätt hjälp och stöd. MEN för att få rätt hjälp och stöd kan det i många fall krävas en diagnos, speciellt med tanke på att ADHD-medicin är ett av de bästa verktygen för att behandla din diagnos enligt forskningen.

Det finns många olika anledningar till att vilja ha en diagnos men den främsta är kanske att du vill ha hjälp och en bekräftelse på att dina problem är verkliga. För en vanlig tanke som ofta dyker upp när du söker hjälp är att:


"Jag hittar nog bara på, jag överdriver, jag har det igentligen inte så dåligt."


Jag har skrivit mer om dessa känslor här.Det främsta skälen till varför du bör utreda dig för ADHDOm du har obehandlad ADHD lever du i genomsnitt 13 år mindre, än övriga befolkningen


För att förtydliga: om du inte får rätt stöd och hjälp för din ADHD gör det enligt forskningen att ditt liv kan förkortas med 13 år. Detta behöver inte innebära att du måste ta medicin utan snarare att du får hjälp med de problematiska beetende vi  med ADHD har tendser att äga oss åt: 


  • vi utsätter oss för högre risker (olyckor)


  • vi äter dåligt  vilket resulterar i övervikt vilket i sin tur kan leda till diabetes


  • vi motionerar mindre


  • vi utvecklar lättare och har oftare än övriga befolkningen ett missbruk (alkohol, droger, nikotin)


Att ha ett av dessa beteenden ovan kan vara problematiskt...problemet för oss med ADHD är att: vi gör allting!

Och har dessutom svårare att sluta med skadliga beteenden PÅ GRUND AV VÅR DIAGNOS. Vilket sammanlagt gör att vi lever 13 år mindre än övriga befolkningen.


Källor till den här forskningen finns här.

Russel A. Barkeley är en av världens främsta forskare om ADHD och förklarar i den här videon varför vi lever 13 år mindre och forskningen bakom.
Du får tillgång till det bästa verktyget enligt forskningen: medicin


ADHD är en av de mest beforskade neuropsykiatriska diagnoserna och forskningen visar tydligt: medicin hjälper osss med ADHD. Medicin inte är den enda lösningen men ett viktigt verktyg. Du behöver också kunskap om ADHD och hur diagnosen påverkar dig vilket leder till att det går att hitta strategier och verktyg för att hantera din hjärna.


Det är viktigt att lyfta att medicinen fungerar inte för alla, av olika skäl. Hur din kropp och hjärna reagerar på medicinen är individuellt men på gruppnivå är medicin i kombination med terapi och andra stödåtgärder (beroende på ditt behov) det som ger störst effekt på dina symtom.Du får reda på dina styrkorEfter år av misslyckanden att få ihop livet är det vanlig att du går runt med en dålig självkänsla, vilket även forskning visar. Efter att din utredning är klar och om du har fått en diagnos får du reda på något som är otroligt hjälpsamt: dina styrkor.


Under utredingen får du fylla i formulär men även göra olika tester. Dessa tester ska mäta dina förmågor och sedan självklart vara ett stöd för att sätta en eventuell diagnos men de ger dig också information vad du är bra på! Ibland kan det vara svårt att reda ut och förstå vad man faktiskt är bra på. Då kan det vara bra att ta hjälp av exempelvis en arbetsterapeut eller choach.En djupare förståelse och insikt kring din förmågaJag vet inte hur många gånger jag tänkt: "Men varför kan jag inte bara göra det? Varför är allt så svårt? Jag kan ju inte ens komma ihåg att ringa min mamma på hennes födelsedag. Jag är helt enkelt bara fel, ett fel som bara förstör. " När jag fick min diagnos fick jag ett svar på varför saker som uppenbarligen verkar enkla för "alla" andra är så svåra för mig. Jag fungerar ju inte som dom, min hjärna fungerar på ett annat sätt! Det hjälpte mig att bli mycket snällare mot mig själv och till stor del sluta att tänka destruktiva tankar, för nu vet jag varför.Mina tankar kring diagnoser


Jag rekommenderar dig att göra en utredning med tanke på att det blir lättare att få hjälp men dessutom för att du då får det bekräftat om det rör sig om en ADHD-diagnos eller inte.


Jag är dock helt övertygad att om vi hade levt i ett samhälle, som var mer anpassat utifrån hur en hjärna faktiskt fungerar och mår bra, så skulle diagnoser inte längre behövas. Men så ser det inte ut just nu. Samhället som byggts upp förstärker våra svårigheter till den grad att vår hjärnas sätt att fungera gör att vi får en funktionsnedsättning. Och det i sin tur gör att vi behöver hjälp och stöd.